Tartu Planeerimiskonverents 2021/2022: sessioon 1a

Video by: Videal 24.03.2022 882 views Realia et naturalia Ecology and Geography


Sessioon 1a: Planeeringute digilahenduste head ja vead

Ruumiline planeerimine muutub järjest enam digitaalseks: planeeringute andmeid hoitakse infosüsteemides, planeeringuid ei kasuta enam vaid inimesed, vaid ka infosüsteemid, otsides planeeringutest andmeid ja tehes andmete põhjal otsuseid. Digilahendusi on nähtud nii võimaluse kui ka ohuna: võimalusena näiteks efektiivsuse suurendamiseks või hooletusvigade ennetamiseks, ohuna ruumilisele terviklahendusele ja koosloomele ning hägustades planeeringutasandeid. Sessiooni eesmärk on käsitleda planeeringute digipöörde riske ja võimalusi.

Vestluse juhtrollis olid Pille Metspalu (Eesti Planeerijate Ühing, Hendrikson&Ko), Tiit Oidjärv (Ernst & Young konsultant, planeerimishuviline) ja Heiki Kalberg (Eesti Planeerijate Ühing, AB Artes Terrae).


Lisainfo veebis: https://planeerimiskonverents.ut.ee/