Tartu Planeerimiskonverents 2021/2022: peaesineja Ott Velsberg

Klipi teostus: Videal 25.03.2022 973 vaatamist Realia et naturalia Ökoloogia ja maateadus


Peaesineaja Ott Velsberg (MKMi andmete valdkonna juht) "Digiühiskonna eesmärgid, olulisemad arengud ja mõju ühiskonnale"

Eesti digiühiskonna arengukava 2030 näeb ette, et meie elukorraldus ja majandus oleks digiväeline. Selleks, et toimingud oleksid täisdigitaalsed, on aga vajalik tagada nii avaliku sektorite asutustes kui ka erasektori ettevõtetes digipööre. Käesoleva ettekande raames tutvustab riigi andmete juht Ott Velsberg, mida kätkeb endas digiväeline riik, mida senini on selle visiooni realiseerumiseks tehtud ja milliseid muudatusi see endaga kaasa toob.
 
Arutelu juhtis Pille Metspalu.


Lisainfo veebis: https://planeerimiskonverents.ut.ee/