Tartu Planeerimiskonverents 2021/2022: sessioon 2a

Klipi teostus: Videal 24.03.2022 1023 vaatamist Realia et naturalia Ökoloogia ja maateadus


Sessioon 2a: Vananevad linnad: Suuga teeme suure linna, käega...?

Rahvastikutrendid näitavad selgelt, et "kahanevate linnade" kõrval on asjakohane fookusesse seada ka "vananevad linnad". Kuidas linnade arengu suunajad ja kavandajad on selle väljakutse vastu võtnud, kui paarikümne aasta pärast leiame end uuest reaalsusest, kus enamus elanikkonnast on üle 50 aasta vanused? Kuidas linnaplaneerimine ja ühiskond tervikuna tänases domineerivas noorusekultuses tulevikku visandab? Kas paarikümne aasta pärast saaksime Eestis rääkida eakate sõbralikest kogukondadest (Age-Friendly Communities) või jääb see endiselt kõlavaks loosungiks ja targaks jutuks arengukavades, arutelugruppides, juhendmaterjalides, kuid ka planeerimisseaduses? Mida saame täna teha, et tulevikus poleks vaja kurta, kuidas vanemaealised on tõrjutud nii töölt, ühiskondlikust elust, avalikust ruumist kui ka linna valitsemisest? Kaasamine, koostöö ja digitaalsed tehnoloogiad on ka teemad, mis sellesse temaatikasse teravalt haakuvad, eriti käesoleval koroona-ajastul, kus suur osa elust on viidud digitaalseks. Kuivõrd me linnaplaneerijatena teame, millised on üldse vanemaealiste ootused, vajadused ja probleemid Eestis – baseerume meediakuvandil, levinud stereotüüpidel, isiklikul kogemusel või sihtgrupi uuringutel? Need on küsimused, mida antud sessioon tõstatab ja mille ümber arutelu loob.

Esinejad: Luule Sakkeus, Piret Väljaots, Sirle Salmistu.


Lisainfo veebis: https://planeerimiskonverents.ut.ee/