Kuidas kasvas humanitaarsest Tartu ülikoolist välja täppis- ja loodusteaduste keskne ülikool?
Erki Tammiksaar
geograafia ajaloo kaasprofessor

Klipi teostus: UTTV 17.11.2022 1154 vaatamist


Täppis- ja loodusteaduste taset ja arengut Tartu ülikoolis on märkimisväärselt mõjutanud nii ülikoolis töötanud inimesed ja nende akadeemiline kvaliteet kui ka Vene impeeriumi, Eesti Vabariigi, Nõukogude Liidu ja Euroopa Liidu teaduspoliitika. Ei Vene impeerium, ega Eesti Vabariik kirjutanud ette, millist teadustööd peaks tegema, küll aga on seda teinud Nõukogude Liit ja Euroopa Liit. Eriti Nõukogude Liidu teaduspoliitikal oli määrav roll, et humanitaarteadusi tähtsustanud Tartu ülikoolist kujunes 1960. aastateks väja täppis- ja loodusteadusi esikohale seadev ülikool. Sama suund jätkub tänagi.


Lisainfo veebis: https://worksup.com/app?id=KESTLIK