Bioloogiline vanus matemaatiku pilgu läbi
Krista Fischer
matemaatilise statistika professor, akadeemik

Klipi teostus: UTTV 18.11.2022 1142 vaatamist


Bioloogilise vanuse all mõeldakse vanust, mis keskmiselt vastab kõige paremini inimese (verest määratud) biomarkeri-profiilile. Näiteks kui inimene on 40-aastane, aga tema biomarkeri-profiil vastab keskmisele 50-aastasele inimesele, siis öeldakse, et inimese bioloogiline vanus on 50. Kui üritada bioloogilist vanust matemaatiliselt defineerida ja ka statistiliste mudelite abil hinnata, siis võib aga juhtuda, et bioloogiliselt "noored" inimesed on just need, kelle haiguseriskid on kõrgemad ja eluea prognoos lühem. Arutleme miks see nii on ja kas oleks võimalik bioloogilist vanust nii defineerida, et sellest oleks päriselt kasu haiguste ja üldsuremuse riskide tõlgendamisel.


Lisainfo veebis: https://worksup.com/app?id=KESTLIK