Tartu Ülikooli Rektori valimised 2023

Video by: UTTV 20.04.2023 32579 views More about the University Chronicles Various


Tartu Ülikooli rektori valimised toimuvad 20. aprillil kell 12 ülikooli aulas. Ülikooli rektori valib viieks aastaks valimiskogu. Rektor astub ametisse 1. augustil.
 
Rektori valimisi reguleerib rektori valimise reglement. 
 
Rektor juhib ülikooli igapäevast tegevust, vastutab rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest ning teostab oma pädevuse piires ning nõukogu ja senati otsuste alusel kõrgeimat haldus- ja distsiplinaarvõimu. Muu hulgas esindab rektor ülikooli ning teeb ülikooli nimel tehinguid seaduse ja ülikooli põhikirjaga antud volituste ulatuses. Rektoril on ühekordne vetoõigus senati määruse või otsuse suhtes.


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/et/rektorivalimised