e-Õpe elukestva õppe toetajana (E-õpe e-riigis: strateegiad ja tehnoloogiad)

11.04.2007 12897 views conference Various


e-Õpe elukestva õppe toetajana

Juhib: Olav Aarna

E-keskkond ja meie - Avo Veermäe; Haridu- ja Teadusministeerium

Ma olen e-töötaja, sest teen oma tööd arvutiga! - Kalle Toom; Avo Veermäe; Haridu- ja Teadusministeerium

Tiigrihüppe Sihtasutuse roll e-õppe edendamisel - Aimur Liiva; Tiigrihüppe Sihtasutus

"Maasool" ja E-kool - Tiina Annus; Haridu- ja Teadusministeerium


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/233070