Teadlase 100 sekundit – Kuidas aretada uudishimulikke lehmi ja sõbralikke kanu?

Video by: Ave-Lii Idavain, Evar Saar, Juho Jalviste 16.05.2014 9896 views Realia et naturalia Ecology and Geography


Tartu ülikooli loomaökoloogia doktorant Killu Timm (25) jälgib linde ja nende käitumist vabas looduses, et markeerida erinevusi käitumistunnustes ning seostada neid isiksuseomadustega. See võimaldab tulevikus teha oletusi sarnaste geenide mõjude kohta ka teistel loomarühmadel ja inimestel ning ennetada seeläbi halbu käitumuslikke olukordi.

Timmi sõnul ei ole käitumine puhtalt keskkonna mõjust põhjustatud ja kuni 50 protsenti käitumisest võib olla põhjustatud geenidest. Seetõttu tulebki uurida käitumise mõistmisel geenide ja keskkonna koos toimimist. Põhilised käitumistunnused, mida teadlased geenides uurivad on hirm, agressiivsus ja julgus. Nende iseloomujoontega seotud geenid mõjutavad dopamiini ja serotoniini radasid. Kuidas ja mismoodi erinev käitumine avaldub, pole aga kaugeltki veel selge.


Lisainfo veebis: http://teadus.err.ee/v/teadlase_100_sekundit/3ea0bb77-ef09-4a49-8746-acce9483a861