Prof. Heikki Pihlajamäki
„The High Court of Dorpat in the Context of Seventeenth-Century Swedish and European Law“.

Klipi teostus: UTTV 19.03.2018 12022 vaatamist Õigusteadus


HEIKKI PIHLAJAMÄKI on lõpetanud Helsingi Ülikooli õigusteadukonna ja töötab samas võrdleva õigusajaloo professorina. Ta on olnud külalisprofessor Tartu, Genti, Madridi ja Maini-äärse Frankfurdi ülikoolides.Pihlajamäki on avaldanud palju töid Põhjamaade õigusajaloost, muu hulgas Rootsi-aegse Liivimaa omast. Tema kirjutised on käsitlenud ka laiemalt Euroopa ja Ladina-Ameerika õigusajalugu. Temaatiliselt ulatuvad Pihlajamäki kirjutised karistusõiguse ja kriminaalprotsessi ajaloost halduse ja haldusõiguse ajalooni, peatudes muu hulgas ka koloniaalõigusel. Niisamuti on tema uurimuste ajalooline haardeulatus märkimisväärne, ulatudes keskajast 20. sajandi õigusajalooni. Autor on oma kirjutuste eest pälvinud rahvusvaheliselt olulisi preemiaid ja kuulub mitme silmapaistva erialaajakirja väljaandjate hulka, peatoimetajana juhib rahvusvahelist võrdleva õigusajaloo ajakirja „Comparative Legal History“.
Granö loengusari on saanud nime soomlasest geograafiaprofessori Johannes Gabriel Granö järgi, kes oli Tartu Ülikooli professor aastatel 1919-1923. Granö loengute eesmärgiks on luua uusi suhteid Eesti ja Soome teadlaste vahel. Loenguid ja seminare korraldab Soome Instituut koostöös Turu Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Granö keskusega.
https://www.oi.ut.ee/et/uudised/helsingi-ulikooli-professor-heikki-pihlajamaki-peab-avaliku-loengu-rootsi-aegsest-tartu


Lisainfo veebis: http://www.finst.ee/yritused/grano-loeng-heikki-pihlajamaki/