Seppo Zetterberg "Eesti ja Soome 1930. aastatel ja kultuurilepingu sõlmimist mõjutanud tegurid"

18.02.2008 18483 vaatamist avalik loeng Ajalugu ja arheoloogia


Jyväskylä ülikooli üldajaloo professor ja Soome Teaduste Akadeemia liige Seppo Zetterberg on kõrgelt hinnatud Eesti ajaloo uurija. Aastatel 1994-96 töötas ta Eestis Soome Instituudi juhatajana, alates 1997. aastast on ta ühiskondliku ajakirja "Kanava" peatoimetaja. Seppo Zetterberg on Õpetatud Eesti Seltsi auliige. Seppo Zetterbergi olulisemad Eesti ajalugu käsitlevad teosed on tema doktoriväitekiri "Suomi ja Viro 1917-1919" (1977), "Jüri Vilmsin kuolema" (1997), "Samaa sukua, eri maata" (2004), "Viron historia" (2007) ning tema toimetamisel ilmunud "Viro. Historia, kansa, kulttuuri" (1995). Eesti keeles on Seppo Zetterbergilt ilmunud "Iseseisva Soome ajalugu" (Perioodika, 1991), "Viis lasku senatis" (Kupar, 1998), "Ühe puu eri harud" (EVA, 2004) ja "Jüri Vilmsi surm" (Tänapäev, 2004). 2007. aastal ilmus Soome Kirjanduse Seltsi väljaandel koguteos "Viron historia". Uurimus hõlmab Eesti ajalugu jääajast kuni 2007. aastani. Rohkem kui 800-leheküljeline raamat on autori enda sõnul Balti ajaloo seltsis veedetud nelja aastakümne kokkuvõte. Seppo Zetterbergi on tunnustatud teose eest Urho Kaleva Kekkose fondi auhinnaga ja Lauri Jäntti nimelise teabekirjanduse auhinnaga. Soome Ajaloosõprade Liit valis "Viron historia" aasta ajalooteoseks ning raamat valiti ka 2007. aasta teabekirjanduse auhinna Tieto-Finlandia nominentide hulka. Raamat ilmub eesti keeles kirjastuselt Tänapäev tõenäoliselt 2009. aasta sügisel. Seppo Zetterbergi Tartus peetav loeng käsitleb Eesti ja Soome suhteid 1930. aastate lõpus ja riikidevahelise vaimse koostöö konventsiooni sõlmimist 1. detsembril 1937. Loeng ja raamatuesitlus on pühendatud Eesti Vabariigi 90. aastapäevale. Üritus toimub Granö loengute sarjas:


Lisainfo veebis: http://www.finst.ee/grano/