prof Lea Pulkkinen: "A longitudinal study on social development as an impetus to a school reform towards an integrated school day"

11.03.2004 17474 vaatamist avalik loeng PsühholoogiaJyväskylä Ülikooli psühholoogiaprofessor Lea Pulkkinen on Soome tuntuim ja tsiteerituim arengu- ja hariduspsühholoog. Professor Pulkkineni unikaalseks panuseks psühholoogiateadusesse loetakse 35 aasta pikkust longituuduuringut, millega saab hinnata mitmekesiste sotsiaalsete keskkondade ja kasvatusmeetodite mõju isiksuse arengule lapsepõlvest kuni hilise täiskasvanueani. Tippteadlase ja eksperdina on professor Lea Pulkkinen aktiivselt osalenud lapsi, noori ja perekonda puudutavate otsuste langetamisel Soome ühiskonnas. Professor Pulkkinen panuseks loetakse ka Psykonet'i, kõiki Soome ülikoole, Soome Psühholoogiaassotsiatsiooni ja Psühholoogiaühingut ühendava võrgustiku juhtimist. Ta on pikaaegse eduka teadustöö eest saanud mitmeid rahvusvahelisi auhindu, on olnud valitud Soome aasta professoriks ja aasta naiseks, saanud 2001. aastal Soome haridusministeeriumi kõrgeima teadusauhinna. 2003. aastal tunnustas Euroopa Psühholoogide Assotsiatsioonide Föderatsioon professor Pulkkineni teadustööd Aristotelese auhinnaga. Prof Pulkkineni kodulehekülg asub aadressil: http://www.cc.jyu.fi/~leapulkk/.