Turu ülikooli rektor ja kultuuriajaloo professor Keijo Virtanen "Turu ülikooli kaks uut väljakutset: Soome uus ülikooliseadus ja Turu kui Euroopa kultuuripealinn 2011"

05.05.2011 17907 vaatamist Varia


Keijo Virtaneni loeng kannab pealkirja "Turu ülikooli kaks uut väljakutset: Soome uus ülikooliseadus ja Turu kui Euroopa kultuuripealinn 2011" ning lahkab Soome uut ülikooliseadust - eelkõige selle võimalusi ning ohte ülikoolide igapäevasele tegevusele. Virtaneni hinnangul pole ülikoolidel iial varem rahastajate leidmisel või äritegevuses nii suurt autonoomiat olnud kui praegu aga mida see tähendab teadusele ja õppetööle niivõrd laiapõhjalises institutsioonis nagu ülikool, on juba teine küsimus. Ta analüüsib ka ülikooli rolli Turu kui Euroopa kultuuripealinna funktsioonis. Mitmed ülikoolis algatatud uurimisprojektid analüüsivad ning tugevdavad meie arusaama Turust kui kultuuripealinnast. Kõike seda võib käsitleda kui ülikooli otsest mõju ümbritsevale keskkonnale, mis on uue seaduse järgi ülikoolide "kolmas peamine ülesanne" teaduse ja õppetöö kõrval. Professor Keijo Virtanen on Turu ülikooli teeninud juba alates 1969. aastast nii ajaloolase kui rektorina (alates 1997). Rektoriametisse on ta tagasi valitud juba tervelt kolm korda. Ta on nimetatud Eesti aukonsuliks Edela-Soomes ning ta on ka Klaipeda ülikooli ja Tartu Ülikooli audoktor.
Fotogalerii