Minevikuminutid Ajalooringis: Maareform ja baltisaksa põllumehed

Klipi teostus: Marie Kõiver, eesti ajalugu 09.10.2018 12921 vaatamist Humaniora Ajalugu ja arheoloogia


10. oktoobril 1919. a Asutavas Kogus vastu võetud maaseadus pidi olema lahendus Eestis pikka aega kestnud maanäljale. Maanälja kustutamine tagas noorele riigile valdava osa rahva toetuse kriitilisel hetkel. Maareformiga sundvõõrandatud maa  moodustas ligi 58% kogu Eesti põllumajandusmaast. 


Lisainfo veebis: http://ajalooring.ut.ee/minevikuminutid-ajalooringis