Liikumine
Kuidas korraldada avalikke teenuseid targalt aastal 2035?

Video by: The Concept 01.07.2020 2784 views


Kuidas saab Tartu Ülikool olla suunanäitaja, et ka aastal 2035 oleks Eesti riik, kus igaüks meist tahab elada?
Tänavu valmib Eesti riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“. Tartu Ülikooli teadlased räägivad, millised on Eesti olulised arenguvajadused nende eriala vaatepunktist ja kuidas saame meie ülikoolist aidata kaasa nende eesmärkide täitumisele.

Tartu Ülikooli inimgeograafia vanemteadur Siiri Silm ning sotsioloogia vanemteadur Kati Orru räägivad, kuidas võiks ühiskond võita, kasutades mobiilpositsioneerimise andmeid ja riivamata seejuures inimeste eraelu puutumatust.

TÜ teadlased: kuidas ühiskond mobiilpositsioneerimisest võidaks: