Muldade viljakus
Kuidas hoida Eestimaa mullad viljakana ka aastal 2035?

Video by: The Concept 01.07.2020 2607 views


Kuidas saab Tartu Ülikool olla suunanäitaja, et ka aastal 2035 oleks Eesti riik, kus igaüks meist tahab elada?
Tänavu valmib Eesti riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“. Tartu Ülikooli teadlased räägivad, millised on Eesti olulised arenguvajadused nende eriala vaatepunktist ja kuidas saame meie ülikoolist aidata kaasa nende eesmärkide täitumisele

Ligi kolmandik maailma teadaolevast liigirikkusest elab mullas ning igaühel neist on seal oma roll ja põhjus. Muldade tervise heaks tehtavad teod või tegemata jätmised võivad küll näida ja vahel ollagi tülikad, kuid ajapikku muutuvad need paratamatult möödapääsmatuks. Tartu Ülikooli taimeökoloog Tanel Vahter räägib videos, miks on meil vaja teada, milline on Eesti põllumuldade bioloogiline seisund, kes seal elavad ning kas seal on piisavalt elanikke.