Semiootika
Kuidas mõista infosõdasid, et tagada Eesti iseseisvus ka aastal 2035?

Video by: The Concept 01.07.2020 2890 views


Kuidas saab Tartu Ülikool olla suunanäitaja, et ka aastal 2035 oleks Eesti riik, kus igaüks meist tahab elada?
Tänavu valmib Eesti riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“. Tartu Ülikooli teadlased räägivad, millised on Eesti olulised arenguvajadused nende eriala vaatepunktist ja kuidas saame meie ülikoolist aidata kaasa nende eesmärkide täitumisele.

Tartu Ülikooli semiootika vanemteadur Andreas Ventsel ja semiootika teadur Mari-Liis Madisson räägivad strateegilisest muljehaldusest ehk infomõjutustegevusest, mida rakendatakse süsteemselt suuremate ühiskondlike toimijate, näiteks erakondade või riikide tasandil. Sellise tegevuse sihiks on auditooriumi liikmete poolehoiu võitmine ja konkreetsetest päevakajalistest konfliktidest tähenduse vormimine, aga ka üldisemate väärtushoiakute ja identiteedi kujundamine mõjutajale sobilikus suunas.

Mari-Liis Madisson ja Andreas Ventsel: kas ja kuidas rääkida infosõjast?: