36. Eesti õigusteadlaste päevad:
PÕHISEADUS 100
Intellektuaalomand ja ettevõtlusvabadus

Klipi teostus: Video5 ja UTTV 09.10.2020 5729 vaatamist Õigusteadus


Väitlusjuhid: PhD Aleksei Kelli, Tartu Ülikooli intellektuaalse omandi õiguse professor

      MJur Gea Lepik, Justiitsministeeriumi intellektuaalomandi ja konkurentsiõiguse talituse juhataja, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tsiviilõiguse assistent


Lisainfo veebis: https://iuridicum.ee/36-oigusteadlaste-paevad