"Sotsiaalteaduste mõiste ja uurimisaine. Mis on sotsiaalteadused?" Prof. Marju Lauristin (Sissejuhatus sotsiaalteadustesse)

09.09.2009 12435 vaatamist avalik loeng Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika


Sotsiaalteaduste mõiste ja uurimisaine. Mis on sotsiaalteadused? Sotsiaalteaduste ja sotsiaalse reaalsuse vahekord. Ühiskond kui sotsiaalteaduste ühine uurimisaines. Ühiskonna mõiste. Selle sisu erinevad komponendid: kooslus, suhted, käitumine ja tegevused, regulatsioon ja korraldus. Ühiskonna ajaline ja ruumiline mõõde. Ühiskond ja kultuur. Ühiskond ja loodus. Ühiskond kui süsteemne tervik ja ühiskonda uurivate sotsiaalteaduste valdkonnad ning omavahelised seosed. Prof. Marju Lauristin Aine "SOSS.01.087 Sissejuhatus sotsiaalteadustesse"