"Rahvastik" Mare Ainsaar (Sissejuhatus sotsiaalteadustesse)

20.10.2009 14359 vaatamist avalik loeng Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika


Rahvastik Üldised praktilised mõisted ja seaduspärasused rahvastikuteaduses. Iive, vanus, rahvastiku puu, saldod. Lexise võrk. Üldkordajad, erikordajad, summaarsed kordajad, ja tabelnäitajad.

Mare Ainsaar

Aine "SOSS.01.087 Sissejuhatus sotsiaalteadustesse"