"Rahvastiku prognoosid ja nende tõlgendamine" Mare Ainsaar (Sissejuhatus sotsiaalteadustesse)

21.10.2009 13560 vaatamist avalik loeng Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika


Rahvastiku prognoosid ja nende tõlgendamine. Võimalikud tõlgendamisvead. Mare Ainsaar. Aine "SOSS.01.087 Sissejuhatus sotsiaalteadustesse"