Maarja Lõhmus "Kultuur, kommunikatsioon, meedia. Kultuur kui ühiskonna vaimne mõõde..."

23.09.2009 12131 vaatamist avalik loeng Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika


Kultuur, kommunikatsioon, meedia. Kultuur kui ühiskonna vaimne mõõde. Teadmised, väärtused, normid. Keel ja kultuur. Mälu, reflektsioon ja kommunikatsioon. Kommunikatsioon kui kultuuri ja ühiskonna seostaja. Tehnoloogia ja kultuur. Meedia mõiste. Kommunikatsioonivormide ajalooline muutumine ja meediatehnoloogia seos ühiskonna arenguga. Tänapäeva ühiskonna kommunikatsioonisüsteem. Kommunikatsiooni seosed kultuuri, poliitika ja majandusega. Kommunikatsiooni ja meedia uurimine kui sotsiaalteaduste valdkond. Maarja Lõhmus Aine "SOSS.01.087 Sissejuhatus sotsiaalteadustesse"