Rein Murakas "Andmed. Andmete eri liigid. Kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed andmed. Primaar- ja sekundaarandmed. Andmeallikad: riiklik statistika, sotsiaalteadustealased andmebaasid. Andmete ja andmeallikate kvaliteedi hindamine"

16.09.2009 14826 vaatamist avalik loeng Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika