"Sociological imagination. Mida sotsioloogia uurib? Miks sotsioloogiat vaja on?" Henn Käärik (Sissejuhatus sotsiaalteadustesse)

06.10.2009 12357 vaatamist avalik loeng Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika


Sociological imagination. Mida sotsioloogia uurib? Miks sotsioloogiat vaja on? Sotsioloogia paradigmad. Sotsioloogia ja majandusteaduse seosed: majandussotsioloogia. Sotsioloogia ja õigusteaduse seosed: õigussotsioloogia. Sotsiaalsed institutsioonid. Mõisteõpetus. Sotsiaalsete institutsioonide liigid: majandus, poliitika, õigus, haridus, religioon, perekond. Institutsioonide kultuurilised variatsioonid ja ajalooline dünaamika. Henn Käärik. Aine "SOSS.01.087 Sissejuhatus sotsiaalteadustesse