"Sociological imagination. Mida sotsioloogia uurib? Miks sotsioloogiat vaja on?" Henn Käärik (Sissejuhatus sotsiaalteadustesse)


Sociological imagination. Mida sotsioloogia uurib? Miks sotsioloogiat vaja on? Sotsioloogia paradigmad. Sotsioloogia ja majandusteaduse seosed: majandussotsioloogia. Sotsioloogia ja õigusteaduse seosed: õigussotsioloogia. Sotsiaalsed institutsioonid. Mõisteõpetus. Sotsiaalsete institutsioonide liigid: majandus, poliitika, õigus, haridus, religioon, perekond. Institutsioonide kultuurilised variatsioonid ja ajalooline dünaamika. Henn Käärik. Aine "SOSS.01.087 Sissejuhatus sotsiaalteadustesse