"Ühiskonnateadlaselt ühiskonnale" Aare Kasemets (Sissejuhatus sotsiaalteadustesse)

27.10.2009 2684 views Sociology and Social Politics


Ühiskonnateadlaselt ühiskonnale. Sotsiaalteaduslikud rakendusuuringud, poliitiliste otsuste mõjude hindamine ja huvirühmade kaasamine kui teadmistepõhise, vastutustundliku ning jätkusuutliku avaliku poliitika, õiguse ja halduse eeldused.

Aare Kasemets. Aine "SOSS.01.087 Sissejuhatus sotsiaalteadustesse"