"Ühiskonnateadlaselt ühiskonnale" Aare Kasemets (Sissejuhatus sotsiaalteadustesse)


Ühiskonnateadlaselt ühiskonnale. Sotsiaalteaduslikud rakendusuuringud, poliitiliste otsuste mõjude hindamine ja huvirühmade kaasamine kui teadmistepõhise, vastutustundliku ning jätkusuutliku avaliku poliitika, õiguse ja halduse eeldused.

Aare Kasemets. Aine "SOSS.01.087 Sissejuhatus sotsiaalteadustesse"