"Charles Darwini evolutsiooniteooria kui sotsiaalteaduste nurgakivi. Inimkonna evolutsioon: peamised etapid ja olulisemad teooriad" Tarmo Strenze (Sissejuhatus sotsiaalteadustesse)


Charles Darwini evolutsiooniteooria kui sotsiaalteaduste nurgakivi. Inimkonna evolutsioon: peamised etapid ja olulisemad teooriad. Tarmo Strenze. Aine "SOSS.01.087 Sissejuhatus sotsiaalteadustesse