Rein Murakas "Andmed. Andmete eri liigid. Kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed andmed. Primaar- ja sekundaarandmed. Andmeallikad: riiklik statistika, sotsiaalteadustealased andmebaasid. Andmete ja andmeallikate kvaliteedi hindamine"

Video by: 16.09.2009 2107 views Sociology and Social Politics


Rein Murakas "Andmed. Andmete eri liigid. Kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed andmed. Primaar- ja sekundaarandmed. Andmeallikad: riiklik statistika, sotsiaalteadustealased andmebaasid. Andmete ja andmeallikate kvaliteedi hindamine"

Õppetöö

SOSS.01.087 Sissejuhatus sotsiaalteadustesse