"Rahvastiku prognoosid ja nende tõlgendamine" Mare Ainsaar (Sissejuhatus sotsiaalteadustesse)


Rahvastiku prognoosid ja nende tõlgendamine. Võimalikud tõlgendamisvead. Mare Ainsaar. Aine "SOSS.01.087 Sissejuhatus sotsiaalteadustesse"