"Riigi valitsemine täna ja eile. Avaliku halduse olemus. Era-, avaliku ning kolmanda sektori koostöö. Oskus mõista, analüüsida ja juhtida avalikke organisatsioone" Kristiina Tõnnisson (Sissejuhatus sotsiaalteadustesse)

29.09.2009 2789 views Sociology and Social Politics


Riigi valitsemine täna ja eile. Avaliku halduse olemus. Era-, avaliku ning kolmanda sektori koostöö. Oskus mõista, analüüsida ja juhtida avalikke organisatsioone. Kristiina Tõnnisson Aine "SOSS.01.087 Sissejuhatus sotsiaalteadustesse"