"Charles Darwini evolutsiooniteooria kui sotsiaalteaduste nurgakivi. Inimkonna evolutsioon: peamised etapid ja olulisemad teooriad" Tarmo Strenze (Sissejuhatus sotsiaalteadustesse)

07.10.2009 2456 views Sociology and Social Politics


Charles Darwini evolutsiooniteooria kui sotsiaalteaduste nurgakivi. Inimkonna evolutsioon: peamised etapid ja olulisemad teooriad. Tarmo Strenze. Aine "SOSS.01.087 Sissejuhatus sotsiaalteadustesse