"Rahvastik" Mare Ainsaar (Sissejuhatus sotsiaalteadustesse)


Rahvastik Üldised praktilised mõisted ja seaduspärasused rahvastikuteaduses. Iive, vanus, rahvastiku puu, saldod. Lexise võrk. Üldkordajad, erikordajad, summaarsed kordajad, ja tabelnäitajad.

Mare Ainsaar

Aine "SOSS.01.087 Sissejuhatus sotsiaalteadustesse"