Tuomas Forsberg 
„Overcoming Memory Conflicts: Russia, its Neighbours and the Second World War“
„Mälukonfliktiga toimetulek: Venemaa, tema naabrid ja teine maailmasõda“

Video by: Alar Suija 28.10.2015 15019 views Government and Politics


Loeng arutleb selle üle, kuidas ajalugu ja mälu mõjutavad tänaseid riikidevahelisi suhteid ning pakub välja vabandamise ja andestamise mudelid, mis võiksid viia leppimiseni. Selle põhjal analüüsitakse ettekandes Teist maailmasõda puudutavat ajaloolist mälu Venemaa ja tema kolme läänenaabri – Soome, Eesti ja Poola – suhetes.

Granö loengusari on saanud nime soomlasest geograafiaprofessori Johannes Gabriel Granö järgi, kes oli Tartu ülikooli professor aastatel 1919-1923. Granö loengute eesmärgiks on luua uusi suhteid Eesti ja Soome teadlaste vahel. Loenguid ja seminare korraldab Soome instituut koostöös Turu ülikooli, Tartu ülikooli ja Granö keskusega. Loengu korraldab Soome instituut koostöös Tartu ülikooliga.

Loeng toimub inglise keeles Lossi 36-214 auditooriumis


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/et/uritused/professor-tuomas-forsbergi-avalik-loeng