Karjäärikohvik
Alice Aaviksoo "Õpetaja kui liider muutuste juhtimisel"

Video by: UTTV 08.12.2015 13822 views More about the University


 

Tartu ülikooli karjäärikohvik toetab üliõpilaste karjääriplaneerimise teadlikkust, avardab arusaamist karjäärivõimalustest ning innustab olema ettevõtlik.
TÜ bioloogia eriala vilistlane ja Noored Kooli programmi 8. lennu edukas osaleja Alice Aaviksoo..
Vestlust juhtis sotsiaal- ja haridusteaduskonna üliõpilane Sandra Saar.


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/et/karjaarikohvik