Karjäärikohvik
Külas on 2016. aastal riiklikult tunnustatud TÜ teadlased

Video by: UTTV 14.04.2016 12647 views More about the University


Tartu ülikooli karjäärikohvik toetab üliõpilaste karjääriplaneerimise teadlikkust, avardab arusaamist karjäärivõimalustest ning innustab olema ettevõtlik.
Aprilli karjäärikohvik toimub koos 2016. aastal riiklikult tunnustatud TÜ teadlastega. Külas on seekord Sulev Kõks, Ergo Nõmmiste, Leho Tedersoo ja Andra Siibak, arutelu juhib Ronald Väli.

 


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/et/uudised/presidendi-tunnustatud-teadlased-raagivad-teadlasekarjaari-kujunemisest