Karjäärikohvik
Ivo Leito: "Whatever you give to other makes up your life"

Video by: UTTV 15.03.2016 13617 views More about the University


Tartu ülikooli karjäärikohvik toetab üliõpilaste karjääriplaneerimise teadlikkust, avardab arusaamist karjäärivõimalustest ning innustab olema ettevõtlik.
Külas on TÜ analüütilise keemia professor Ivo Leito.
Vestlust juhtis Mattias Jõesaar.
Our guest Ivo Leito is an alumnus of UT Institute of Chemistry and currently working at the same institute as a professor of analytical chemistry.


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/et/karjaarikohvik