Vahur Zadin
Arvutisimulatsioonid tootearenduses ja disainis

Klipi teostus: UTTV 02.11.2017 14554 vaatamist Ülikoolist veel Varia


Liftikõne
Tartu Ülikooli demopäev "Teadusest tegudeni"

Vahur Zadin - TÜ tehnoloogiainstituudi arvutuskliku materjaliteaduse vanemteadur
Aruvutisimulatsioonid pakuvad unikaalset võimalust läbi viia esialgne materjali või toote testimine virtuaalses arenduskeskkonnas. Ideaaljuhul lubavad simulatsioonid minimeerida toote füüsilist testimist ning vähendavad sellega oluliselt tootearendusega seotud kulusid.
Erinevate simulatsioonimeetodite kombineerimine võimaldab leida sünergeetilisi lahendusi, mis sisaldavad näiteks sotsiaalmeedia komponente ja rakendusi millede töötamine eeldab reaalajas toimuvate arvutuste kaasamist. Selliste võimekuste kaasamine Eesti ettevõtete arenduspotentsiaali suurendab märgatavalt nende konkurentsivõimet ning aitab astuda edasi suurt lisandväärtust tootva kõrgtehnoloogilise tootearenduse suunas.
Meie eesmärk on eksportida ülikoolist erialast oskusteavet ettevõtluskeskkonda, pakkudes ettevõtetele arvutisimulatsioonide, modelleerimise, tööstusmatemaatika jms. teenuseid. Multidistsiplinaarne teadmiste kombineerimine loob sobiva pinnase uudsete ning innovaatiliste tootearenduste läbiviimiseks.


Lisainfo veebis: https://www.ut.ee/et/ettevottele/demopaev