Jüri Plado
Geofüüsikalised meetodid maapõueuuringutes

Klipi teostus: UTTV 02.11.2017 14595 vaatamist Ülikoolist veel Varia


Liftikõne
Tartu Ülikooli demopäev "Teadusest tegudeni"

Jüri Plado - TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi geofüüsika vanemteadur
Maapõue geofüüsikalised uuringud võimaldavad saada ettekujutust maavarade aga ka muude maapõues paiknevate objektide asendist ja omadustest. Uuringud on pindalalised ja välitööd kiired vähendades sageli vajadust puurimiste järele. TÜ geoloogia osakonna võimuses on seismomeetriliste, magnetomeetriliste ja elektromeetriliste uuringute läbiviimine. Lisaks on meil kümneaastane georadari kasutamise kogemus. Oleme edukalt uurinud Eesti turbamaardlate mahtusid, Jordaania põlevkivikihindi rikutust, arheoloogiliste objektide esinemist, karsti levikut, maanteealuste pinnaste ning lubjakivimaardlate ehitust ja metallimaakide maardlate piire.


Lisainfo veebis: https://www.ut.ee/et/ettevottele/demopaev