35. Eesti õigusteadlaste päevad:
EESTI VABARIIK 100 - KAASAEGNE RIIK
Riikliku süüdistusfunktsiooni üle - andmine advokatuurile riigireformi kontekstis: arutelu sisust, plussidest ja miinustest

Video by: UTTV 05.10.2018 8689 views Law


Väitlusjuht: PhD Eerik Kergandberg, riigikohtunik


Lisainfo veebis: https://www.iuridicum.ee/35-oigusteadlaste-paevad