35. Eesti õigusteadlaste päevad:
EESTI VABARIIK 100 - KAASAEGNE RIIK
Poodiumdiskussioon: Kaasaegne riik. Kuidas edasi?

Video by: UTTV 05.10.2018 13402 views Law


Väitlusjuht:   Dr. iur. Irene Kull, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse professor
      Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi esimees
Kahe päeva arutelud võtab kokku poodiumdiskussioon. Erinevate õigusametite ja –harude esindajad toovad kuuldust välja enda jaoks olulisima. Mida saab ja tuleb kohe ära teha, et meie õiguskord toetaks paremini tehnoloogia arengut ja ühiskonna kohanemist sellega? Küsimuste ja repliikidega kutsutakse osalema ka kuulajad.
Poodiumil arutlevad: 
Mati Kadak, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja esimees;
Ülle Madise, õiguskantsler
Lavly Perling, riigi peaprokurör;
Priit Pikamäe, Riigikohtu esimees;
Meelis Pirn, Eesti Juristide Liidu tegevpresident;
Urmas Reinsalu, justiitsminister;
Merle Saar-Johanson, Notarite Koja esimees;
Karin Sein, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse professor;
Hannes Vallikivi, Eesti Advokatuuri esimeesb


Lisainfo veebis: https://www.iuridicum.ee/35-oigusteadlaste-paevad