35. Eesti õigusteadlaste päevad:
EESTI VABARIIK 100 - KAASAEGNE RIIK
Õiguskeel II. Õigusaktide ja kohtulahendite arusaadavus ja tõlgendamine

Video by: Baltic Broadcasting OÜ 05.10.2018 9453 views Law


Mag. iur. Andres Parmas, Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik, Tartu Ülikooli       karistusõiguse assistent


Lisainfo veebis: https://www.iuridicum.ee/35-oigusteadlaste-paevad