35. Eesti õigusteadlaste päevad:
EESTI VABARIIK 100 - KAASAEGNE RIIK
Õiguskeel I. Euroopa keel on tõlkimine ( Umberto Eco ). Uued keeletehnoloogiad ja õiguslikud väljakutsed

Video by: Baltic Broadcasting OÜ 05.10.2018 8159 views Law


Väitlusjuht:  PhD Heiki Pisuke, Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraadi eesti keele osakonna juhataja, Tartu Ülikooli külalisprofessor


Lisainfo veebis: https://www.iuridicum.ee/35-oigusteadlaste-paevad