Prof. Tuula Keinonen "Science Education Promoting Career Awareness"

Klipi teostus: Kait Krull 25.04.2019 9025 vaatamist Haridusteadus


Tuula Keinonen töötab Ida-Soome Ülikooli rakenduspedagoogika ja õpetajakoolituse osakonnas kasvatusteaduste professori ja osakonna juhatajana. Keinonen on doktorikraadi kaitsnud kasvatusteaduse ja füüsika valdkondades. Tema erialaks on loodusteadusliku hariduse arendamine, oma karjääri jooksul on ta osalenud paljudes selle valdkonna projektides.

Keinonen on teinud teadustööd ka Saksamaal ja Prantsusmaal. Lisaks teaduslikele publikatsioonidele on ta töötanud mitme keemia- ja füüsikaõpiku koostamise juures.


Lisainfo veebis: https://www.ut.ee/et/uritused/grano-loeng-kasvatusteaduste-professor-tuula-keinonen