Tartu Planeerimiskonverents 2020: sessioon 1A

Klipi teostus: SUMU 05.11.2020 1848 vaatamist Realia et naturalia Ökoloogia ja maateadus


Sessioon 1A: Keskkonnamõjude hindamise roll üldisemate strateegilise planeerimisdokumentide koostamisel - fookuses üldplaneeringud

Järjest enam kõnetab ühiskonda parem keskkonnahoid ning ootus erinevatest keskkonnateemade käsitlusest on suurenenud. Seda ka läbi keskkonnamõju hindamise protsesside. Rannikumerre tuulikute rajamise ja Rail Balticu mõjude hindamise teemalised riigikohtu lahendid on seadnud üldisema planeerimistasandi mõjude hindamise uudsesse valgusesse. Riigikohus on välja toonud kitsaskohad mõjude hindamise protsessis ja teemakäsitluste detailsuse osas, mis on saanud väljakutseks üldplaneeringute koostamise protsessides. Millises detailsuses ja kuidas tuleb läbi viia üldplaneeringute korral Natura hindamise protsess? Tutvustatakse Keskkonnaameti pool tellitud uuendatud Natura hindamise juhendit, kuhu on lisandunud peatükk kõrgema tasandi strateegilise planeerimise Natura hindamisest. Või mida kujutavad endast üldplaneeringute protsessis asjakohased mõjud, mille käsitlusulatus laiendav veelgi mõjude hindamise teemade ringi? Näiteid seni kujunenud praktikast.

Esinejad: Riin Kutsar, Piret Toonpere, Eleri Kautlenbach, Irma Pakkonen, Märt Öövel, Erki Ruben.

Sessioonijuhid: Riin Kutsar, Hendrik Puhkim.

 


Lisainfo veebis: http://planeerimiskonverents.ut.ee/