Tartu Planeerimiskonverents 2020: sessioon 1B

Klipi teostus: SUMU 05.11.2020 1866 vaatamist Realia et naturalia Ökoloogia ja maateadus


Sessioon 1B: Liikuvusuuringud planeeringute alusena 

Praegust ühiskonda iseloomustab üha suurenev liikuvus, liikumisviiside mitmekesistumine ning sellega seoses on üha enam tekkinud vajadus ka inimeste liikumisvoogude ning liikumiseelistuste kaardistamiseks. Liikuvusuuringute vajadust näevad ministeeriumid ning liikuvusuuringud on saanud osaks üldplaneeringute eeluuringutest. Sessiooni eesmärk on tuua kokku erinevad liikuvusuuringutega seotud osapooled, et arutleda, kuidas inimeste liikuvusinfot planeerimisel paremini kasutada. Esiteks annavad planeeringute koostajad ehk liikuvusuuringute tellijad ülevaate, mida tellijad liikuvusuuringutelt ootavad, kuidas nad liikuvusuuringuid planeeringus kasutavad ning milliseid liikuvusega seotud andmeid, tööriistu või portaale planeeringute koostamisel kasutatakse. Teiseks annavad liikuvusuuringute koostajad ülevaate, kuidas ja millistel andmetel liikuvusuuringuid koostatakse ning kuidas suudetakse täita tellijate soove. Kolmandaks antakse ülevaade liikuvusega seotud tööriistadest ja portaalidest, mis on avalikult kasutatavad või teatud tingimustel kättesaadavad. 


Lisainfo veebis: http://planeerimiskonverents.ut.ee/