Tartu Planeerimiskonverents 2020: sessioon 2B

Klipi teostus: SUMU 05.11.2020 1988 vaatamist Realia et naturalia Ökoloogia ja maateadus


Sessioon 2B: Rohepööre - Ida-Virumaa tööstusalade ja energiasektori tulevikustsenaariumid 

Euroopa Liidu rohelepe on olemas ja kliimaeesmärgid paigas. Kliimaneutraalsuse saavutamine tähendab tööstusrevolutsioonilikke muutusi majanduses ja ei mõjuta ainult maakera keskmist temperatuuri vaid ka poliitilisi ja põlvkondadevahelisi kirgi. Eesti energiasektori moderniseerimine ja kliimaneutraalsus on paljuski Ida-Virumaa küsimus, kus põlevkivitööstusel on suur negatiivne keskkonnamõju aga ka kandev roll tööhõives. 
Käesolev koroonaviiruse kriis mängib tõenäoliselt kaardid mõneks ajaks ümber: pärast koroonat läheb lahti kasumijaht kõigi vahenditega. Kui ettevõtlussektor proovib ellu jääda, siis poliitikutel on järjest raskem põhjendada põlevkivist loobumise plaani globaalse majanduskriisi olukorras. Kas rohepööre tuleb mõneks ajaks kõrvale panna, et kriisist taastuda? Millised on võimalused rohepöörde teostamiseks? Milliseks kujuneb taastuvate energiaallikate roll kriisijärgse majanduse ülesehitamisel? ESPONi erisessioon toob Teieni ettekanded Ida-Virumaa energiatulevikust ja regionaalsest restruktureerimisest neljast erinevast vaatenurgast ning seejärel toimub arutelu esinejate vahel kaasates ka publiku. 
Esinejad: Antti Roose, Madis Vasser, Margit Keller, Teet Kuusmik
Sessioonijuhid: Ingmar Pastak, Garri Raagmaa


Lisainfo veebis: http://planeerimiskonverents.ut.ee/