Tartu Planeerimiskonverents 2020: Ivo Pilving "Kas kohus on superplaneerija?"

Klipi teostus: SUMU 05.11.2020 1915 vaatamist Realia et naturalia Ökoloogia ja maateadus


Ivo Pilving on Riigikohtu halduskolleegiumi esimees (Riigikohtu liige alates 2011) ja Tartu Ülikooli haldusõiguse dotsent. Ta on olnud tegev mitmete seaduseelnõude koostamisel, on seaduste kommentaaride ja käsiraamatute toimetaja ja kaasautor ning avaldanud artikleid riigi- ja haldusõiguse valdkonnas, sh keskkonna- ja ehitusõiguse teemadel. 
 
I. Pilving kõneleb kohtuliku kontrolli piiridest planeerimisvaidlustes. Võimude lahususe põhimõttel rajanevas riigis ei tohi kohus asuda tegema poliitilisi valikud, sh otsustama planeeringute otstarbekuse üle. Kohus ei ole ka kõiketeadja, kes suudaks astuda ekspertide asemele loodusteaduslike probleemide lahendamisel. Kohus peab aga kontrollima, et kodanike ja ettevõtjate õigusi ei piirataks planeeringutega suvaliselt ning et keskkonda mõjutavad otsused oleks tehtud ettevaatlikult ja läbimõeldult. Kui palju usaldada planeerijaid ja poliitikuid, eksperte kohtuvaidlustes ning kuipalju neid kontrollida, see on planeerimiskonverentsi III peaettekande põhiküsimus. 


Lisainfo veebis: http://planeerimiskonverents.ut.ee/