Tartu Planeerimiskonverents 2020: sessioon 4B

Klipi teostus: SUMU 05.11.2020 1897 vaatamist Realia et naturalia Ökoloogia ja maateadus


Sessioon 4B: GIS-rakendused ja planeeringuandmed 

Kiiresti muutuvas maailmas on teadmispõhised otsused ja pikaajalisemate strateegiliste valikute tegemine kriitilise tähtsusega. Sellest tulenevalt omab organisatsioonide tasandil GIS-vahendite senisest veelgi aktiivsem kaasamine olulist potentsiaali, et saada paremini ja täpsemalt hinnata erinevaid koosmõjusid kui ka kaasata seiramise ja tegevuste planeerimisel vajalikke juhtimislaudasid. Kodanike poolt riigi- ja omavalitsustele suunatud ootused on ka avalike teenuste pakkumist suunamas sihtrühma(de)le järjest laialdasemalt läbi standardsete GIS-lahenduste ning kaasava valitsemise kaudu, parendamaks jätkusuutlikumat majanduslikku arengut ja paremat elukvaliteeti. 
Paljude tegevusalade seisukohast on elutähtsateks märksõnadeks kiire infovahetus ja koostöö elanikega, mitmesuguste kodanikuühendustega ning riigi- ja erasektoris tegutsevate partnerite vahel. Otsuste langetamisel etendab nii riigi- kui ka kohalikes omavalitsustes väga olulist rolli kodanike kaasamine. Sellest vaatenurgast lähtuvalt saab välja tuua üha rohkem edulugusid asutustest, kus GIS-tehnoloogia on nii spetsialistide kui ka juhtide tasandil muutnud sisemisi protsesse, töökorraldust ja koostööd partneritega (lühikese) aja jooksul märkimisväärselt innovaatilisemaks, paindlikumaks ja avatumaks. Vastav sessioon keskendubki mõningatele neist. 
Esinejad: Ivari Rannama, Lenna Hingla, Jaanus Padrik.
Sessioonijuht: Ranel Suurna.
 


Lisainfo veebis: http://planeerimiskonverents.ut.ee/