Tartu Planeerimiskonverents 2023: sessioon 1a

Klipi teostus: Tehnikateenused 30.03.2023 1241 vaatamist Realia et naturalia Ökoloogia ja maateadus


Sessioon 1a: Kas saab taastuvenergia arenguid ette planeerida või teeme nii nagu käisest tuleb?

Uus üleriigiline üldplaneeringu koostamine tõstatab sessioonil üles kaks omavahel haakuvat teemat taastuvenergeetika valdkonnast. Rohepöörde ja REPowerEU programmi kiirendatud korras eesmärkide saavutamise vajadusega on meil riigis päevateemaks saanud tuule- ja päikeseparkidele sobivate alade eraldamine. Aga REPowerEU fokuseerub EU riikides ka olulises mahus geotermaalenergia kaasamisele riikide energiasäästukavades. Ka selles valdkonnas on vaja oma arengukava! Kas Eestil on üldse olemas taastuvenergeetika tervikvisioon: milline on majanduslikult ja keskkonnale talutav optimaalne taristu, kas on olemas energiasäästu programm taristuarenduste kõrval, kas suudame uute tehnoloogiate tormilise arengu taustal oma energiavajaduse planeerimise ja arendamise ressursse õigesti suunata, kuidas on energiajulgeolek tagatud piirkondades, kuhu näiteks tsentraalsed küttelahendused ei ulatu? Sessioonil teise üliolulise teemana ongi fookuses eestimaalase energiavarustatus ja -julgeolek. Ühe võimaliku kohaliku taastuva energiaallika - geotermaalenergia kasutamine küttes ja jahutuses on lahendus just hajaasustuse piirkondades, külades ja muudes kohtades, kus puudub tavapärane tsentraalne energiavarustus.  
Sessiooni võtab kokku arutelu, kas taastuvenergeetika vallas olemasolevate pudelikaelte lahendamiseks saaks appi võtta üleriigilist planeeringut ja kuidas kaasaegne KOVi tasandil planeeringutegevus saaks luua aluse roheenergeetika kasutamisele nõnda, et ei kahane Eestimaa loodus- ja maastikuväärtused, muud loodusressursid ning nende jätkusuutlikkus on tulevikuski tagatud.  
 
Ettekanded: 
Mairika Kõlvart (MKM) – Eesti riiklik taastuvenergeetika visioon
Peep Jürmann (KAUR) – REPowerEU taastuvenergeetika eelisarendusalade valiku põhimõtetest - Taastuvenergia arendamise kiirendamise audit & alade kaardistamine 
Alvar Soesoo (TTÜ, EGA) – Geotermaalenergia kasutamise võimalustest Eestis ja näited naabrite edusammudest 
Margus Källe (Lääneranna Vallavalitsus) –  Taastuvenergia arengud kohaliku omavalitsuse tasandil  
Tarmo Eerik (Eesti Puurkaev OÜ) – Praegused pudelikaelad energiakaevude arendamisel 
Aruteluelufoorum „Energia roheliste lahenduste sisend riigi üldplaneeringusse“ 
Moderaator: prof. Alvar Soesoo (TTÜ, Eesti Geotermaalenergia Assotsiatsioon (EGA))


Lisainfo veebis: https://planeerimiskonverents.ut.ee/