Tartu Planeerimiskonverents 2023: sessioon 1c

Klipi teostus: Tehnikateenused 30.03.2023 471 vaatamist Realia et naturalia Ökoloogia ja maateadus


Sessioon 1c: Linn kui vääriselupaik 

Linnu on alati peetud ja kirjeldatud tehisliku keskkonnana, mis on inimkonna paljude hädade ja murede allikas. Depressiivset ja võõrandumist soodustavat linna on pidevalt vastandatud elurikkale ja tervislikule maakeskkonnale, kuhu peab linnast igal võimalikul ja vabal hetkel närvi puhkama minema.
Oleme aga praegu olukorras, kus peagi elab suurem osa inimesi linnades ja linnu ümbritsevad monokultuursed põllud või monotoonne suburbia. Linnades on kõike rohkem: elupaiku, elu, eriilmelisust ja vaheldusrikkust. Ehk pole linn probleem, vaid hoopis lahendus.
Sessioon näitab, et ka linna tuleb kohelda kui vääriselupaika. Käsitleme linna kui elupaika, kus saavad kokku eri liigid ja palju võimalusi. Arutame selle üle, kuidas linna planeerida nii, et see oleks parim koht, kus elada.
Sessiooni esinejad teevad alustuseks kuni 10-minutilise ettekande, kus avavad oma põhiteesid linna kui vääriselupaiga kohta ning põhjendavad, miks peame linnade elukeskkonna kvaliteedile enam keskenduma. Sellele järgneb moderaatoriga vestlusring.
 
Esinejad:
Avo Rosenvald, linnaaianduse eestvedaja
Merle Karro-Kalberg, Kureeritud elurikkuse esindaja
Mirjam Võsaste, projekti Tartu ROHEring linnalooduse koordinaator
Modereerib Hendrik Kuusk, ULA baarman
 
Sessiooni vedajad: Kureeritud elurikkuse* naiskond ehk Karin Bachmann, Anna-Liisa Unt ja Merle Karro-Kalberg
Projekti „Kureeritud elurikkus“ eesmärk on tuua Tartu kesklinna rikkalikuma elu: rohkem inimesi, lopsakama taimestiku, huvitavad tegevused, mängu- ja sportimisvõimalused ja maastikukunsti. „Kureeritud elurikkus“ näeb Tartu kesklinna parke kui maastikulaborit, kus katsetatakse eri võimalustega, kuidas linnapargid inimestele, putukatele, loomadele ja taimedele mõnusamaks keskkonnaks muuta. Siiani on Keskpargis jäetud osad maalapid niitmata, Uueturu parki loodud linnaniit, Vabaduse puiestikku linnasalu, kuhu koos linastega istutati lilli ja põõsaid.
https://tartu2024.ee/elurikkus
Facebook: Kureeritud Elurikkus
Instagram: kureeritud_elurikkus


Lisainfo veebis: https://planeerimiskonverents.ut.ee/